โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2558

ยาเสพติดเป็นปัญหาสังคมที่ยิ่งใหญ่ ที่ต้องการการแก้ไขอย่างจริงจัง และอย่างจริงใจ ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง จึงได้มีนโยบายสนับสนุนโครงการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อช่วยผลักดันให้กลุ่มเด็กและเยาวชนในทุกชุมชน/หมู่บ้าน ได้มีความรู้ความเข้าใจและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2558  โดยกำหนดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ซึ่งมีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมทั้งสิ้น 80 คน

อัพเดทเมื่อ : 11-12-2014 00:00:00


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
โทรศัพท์ 099-0039971
ID Line 0990039971
www.kongyang.go.th
E-mail:admin@kongyang.go.th
? Copyright 2011 kongyang.go.th All rights reserved. Powered by Allweb Technology